qc1 qc1
Phố Đèn Đỏ - Monga
Thông tin

Phố Đèn Đỏ

Monga

6

  Giới thiệu

Bộ phim đề cập đến quận Vạn Hoa ngày nay ở Đài Bắc. Tên phim hình thành theo một từ ngôn ngữ Austrenia là bangca, người Austronesia thường đi lại bằng xuồng để buôn bán với những người khai phá ở nơi này từ năm 1700, do đó Monga trở thành tên của khu vực này. Trong suốt thời Nhật chiếm giữ, tên quận bị đổi thành Vạn Hoa do cách phát âm của chúng khá giống nhau. 

  Trailers & Videos

  Bình luận

Trending Phim Bộ

qc10 qc10